مقالات

Wireframe چیست 1400.مهر.10

Wireframe چیست ؟

Wireframe در واقع طرح کلی از محیط سایت و ساختار صفحه سایت شماست. در گذشته Wireframe بر ...

جلوگیری از هک شدن سایت 1400.مهر.09

روش های جلوگیری از هک شدن سایت

شاید پیش خود فکر کنید که وبسایت شما یک وبسایت ساده است که راجع به مطالب عمومی که مطالب ...

بازاریابی چریکی 1400.مهر.09

بازاریابی چریکی چیست؟

در انواع بازاریابی و تبلیغات چه در روش سنتی و چه بازاریابی مدرن شرکت ها و مجموعه های ب ...

فریلنسر کیست 1400.مهر.08

فریلنسر کیست ؟

با توجه به اینترنتی و پروژه ای شدن اغلب کار ها، تمایل شرکت ها به همکاری با افرادی به ن ...

Linkless Mention چیست 1400.مهر.08

Linkless Mention چیست ؟

زمانی که شما نام شرکتی یا هر نام دیگری را در محتوای خود گنجانده اید ولی هیچ پیوند اضاف ...

STP مارکتینگ 1400.مهر.07

STP مارکتینگ چیست ؟

STP مارکتینگ، که مخفف سه کلمه انگلیسیSegmentation ،Targeting ، Positioning است. در اصل ...