مقالات

featured snippet گوگل چیست 1400.شهریور.23

featured snippet گوگل چیست ؟

featured snippet ها بخش های کوتاهی از محتوای تولید شده هستند که در بالای نتایج جستجوی ...

Offline Web Applications 1400.شهریور.23

Offline Web Applications چیست؟

Offline Web Applications  با استفاده از مفهوم ذخیره سازی قابل تعریف هستند. در این مقال ...

تاثیر رفتار کاربران بر سئو 1400.شهریور.22

معرفی تاثیر رفتار کاربران بر سئو

رفتار کاربران تأثیر به سزایی در رتبه بندی سئو وبسایت دارد. به منظور حفظ رتبه سئو وبسای ...

reCAPTCHA چیست 1400.شهریور.22

CAPTCHA و reCAPTCHA چیست ؟

به احتمال زیاد بارها با reCAPTCHA و CAPTCHA برخورد کرده اید و ممکن است که در آزمون های ...

CDN چیست 1400.شهریور.21

CDN چیست ؟

شبکه تحویل محتوا یا به اصطلاح CDN ، به مجموعه ای از سرورهای متفاوتی که در مکان های مخت ...

هک رشد چیست 1400.شهریور.21

هک رشد چیست ؟ | هکر رشد چیست؟

هک رشد یکی از بزرگترین فعالیت های تاثیرگذار برای فروش محصول است. مشاوران، بازاریابان و ...