محتوای متنی معرفی محصول

معرفی پکیج

ویژگی های کاربردی

پک محتوایی

پک 10 محتوای متنی محصول, پک 15 محتوای متنی محصول, پک 30 محتوای متنی محصول, تک محتوای متنی محصول

سئو محتوا

محتوای سئو شده با استاندارد های روز الگوریتم گوگل

لحن و تن مقاله

با توجه به توضیحات سفارش دهنده و صنعت مربوطه

کاربرد محصول

معرفی محصول و دسته بندی

لینک سازی داخلی

دارد. با توجه به صفحات موجود در وبسایت

لینک سازی خارجی

دارد. با توجه به مقالات رفرنس در صنعت مربوطه

طول متن

500 تا 700 کلمه, 700 تا 900 کلمه