رشد کسب و کار

مهارت ارتباطی 1399.آبان.08

8 راه برای ارتقای مهارت ارتباطی

وقتی صحبت از مهارت ارتباطی می شود، همه ما فکر می کنیم که در این زمینه بسیار ماهر هستیم ...

وبینار آنلاین 1399.مهر.29

5 نکته برای ارتقای وبینار آنلاین

بیشتر کسب و کارها به این فکر هستند که وبینار آنلاین برگزار کنند و این موضوع به رشدشان ...

رشد کسب و کار 1399.شهریور.20

4 علامت واضحی که باید نسبت به رشد کسب و کار اقدام کنید

زمانی که روی غلتک رشد کسب و کار افتادید قطعا به اضافه کردن نیروی جدید احتیاج دارید. اس ...

کسب و کار زنان 1399.مرداد.27

7 نکته برای موفقیت کسب و کار زنان

ماه اکتبر معادل با مهر ماه، ماه کسب و کار کوچک زنان است. شکی نیست که زنان راه استقلال ...