ارتقا کاری

چند نشانه که ثابت می کند کارمندتان شایسته ارتقا کاری است

کارمندان شما نقش زیادی در موفقیت کسب و کار کوچک شما دارند. برای اینکه تخصص و مهارت یک کارمند را از دست ندهید، باید مطمئن باشید که همچنان داخل کسب و کارتان باقی می ماند. یکی از راه های جلوگیری از استعفا و رفتن کارمندان، ارتقا کاری کارمندی است که این راه می تواند باعث افزایش روحیه و افزایش رضایت شغلی او شود. اگر گلی بیشتر از ظرفیت گلدانش رشد کرده باشد وقت آن است که به گلدان بهتری ارتقا پیدا کند در غیر این صورت روند پوسیدگی را طی می کنند. آدمها هم در شرایط متفاوت چنین ساختاری را دارند و برای اینکه مطمئن شوید وقت ارتقا کاری رسیده است این نشانه ها را بررسی کنید:

ارتقا کاری

 چند نشانه ارتقا کاری

 

1. بدون اینکه درخواست کنید، کارهای لازم را انجام می دهند

کارمندی که مستحق ارتقای کاری است، بیشتر از حداقل مورد نیاز کار می کند. این افراد با کمال میل کاری را خارج از شرح وظایف خود انجام خواهند داد بدون اینکه از آنها درخواست شود چرا که می دانند که این کار باید انجام شود.

 

2. از شما بازخورد می خواهند

کارکنانی که مرتباً بازخورد می خواهند، دوست دارند در شغل خود بهتر باشند و ارتقای کاری داشته باشند. آنها از درخواست کمک یا مشاوره خجالت نمی کشند چرا که می دانند این کار باعث می شود آنها عضو بهتری از تیم شوند و به آنها کمک می کند تا مهارت های جدید را یاد بگیرند.

 

3. روحیه کارمندان را تقویت می کنند

اگر مشاهده کردید که کارمندی می تواند مشکلات شخصی  را از زندگی کاری خود جدا کند و همیشه نگرش مثبتی دارد ، به این کارمند امیدوار باشید. یک نگرش مثبت مسری است ، بنابراین در نتیجه کل تیم شما شادتر خواهند بود. کارمندان شاد منجر به افزایش بهره وری و کاهش استعفای کارکنان می شود.

 ارتقا کاری

4. آنها روی موفقیت شرکت تمرکز می کنند

به کارمندی ارتقا کاری بدهید که نه تنها روی رشد و موفقیت خودش، بلکه روی موفقیت شرکت هم تمرکز دارد. به دنبال جمع کردن تیمی باشید که در راستای اهداف شرکت شما قدم بر می دارند و تا جایی که بتوانند به همکارشان کمک می کنند و سعی می کنند کاری روی زمین نماند. کارمندی که روی اهداف شرکت متمرکز شده و به هم تیمی های خود کمک می کند، برای ارتقای کاری آماده است.

 

 

5. آنها آماده ارتقا کاری هستند

این افراد عموما دوست دارند در کنار کسب و کار باقی بمانند و به همین دلیل شما باید بسنجید و با ارتقا کاری این افراد سعی کنید از دستشان ندهید. شرایط را در نظر بگیرید و ببینید در چه مرحله ای آماده ارتقا کاری هستند.

ارتقا کاری 

 

6. راوی خوبی برای داستان کسب و کار شما هستند.

وقتی کارمندانی داشته باشید که با داستان شرکت شما ارتباط داشته باشند، نتیجه خیلی خوبی خواهد داشت. سطح درک و دانش آنها برای شما حیاتی است. کارمندی که داستان کسب و کار شما را بداند که چطور به اینجا رسیدید، از کجا شروع کردید و چه چالش هایی را با مدیریت از سر گذراندید، هم به او در حس تعلق کمک می کند، هم در موفقیت های آینده حسابی به دردتان می خورد و می توانند راوی ماجرای کسب و کارتان باشند.

به دنبال شخصی بگردید که بتواند داستان شرکت شما را دوباره تکرار کند طوری که انگار آن را نوشته است. در این صورت می فهمید که این افراد یک مشارکت کننده هستند، نه یک نظاره گر. این موضوع می تواند دلیلی برای ارتقای کاری آنها باشد.

 

7. کسی لایق ارتقای کاری است به رویای بزرگتری فکر می کنند.

نکته مهمی است که کارکنان شما نه تنها رویای بزرگتر شخصی خود بلکه چشم انداز کسب و کار را هم بشناسند و در این مسیر حرکت کنند. بسنجید که چه چیزی می تواند در این نقش موثر باشد. ببینید حضور این افراد در کسب و کارتان چه فایده ای دارد. در اینجا چند نکته وجود دارد که باید در آن کارمند جستجو کنید:

انواع اهدافی که برای خودشان تعیین می کنند

آنها کارهای فوری را اولویت بندی می کنند اما همیشه در دراز مدت فکر می کنند

آنها توانایی ها را از طریق عمل نشان می دهند تا حرف.

آنها ایده های ارزشمندی را توسعه می دهند

این کارمندان از طریق استراتژی های تاکتیکی پیشرفت خود را با شرکت همسو می کنند. این کارمندان خود را نگران نتیجه تصمیمات گرفته شده می دانند و در جهت بهتر شدن محل کار تلاش می کنند. همانطور که این افراد نگران شرایط کسب و کار هستند شما هم باید حواستان باشد تا نیاز به رشد این کارمندان را تامین کنید.

 

 

نظرات کاربران