رضایت مشتری

خرید مشتری 1399.مرداد.31

خرید مشتری: چرا مشتریان باید از شما خرید کنند؟

مردم وقتی تصمیم به خرید محصولی می گیرند از دو بخش عقل و احساس برای تصمیم گیری استفاده ...

وفاداری مشتری 1399.مرداد.23

راهکارهای وفاداری مشتری برای کسب و کارهای کوچک: ۳ نکته برای موفقیت

احتمالاً ۸۰٪ از درآمد کسب و کار شما، بخاطر ۲۰٪ مشتریان ثابت است. اگر به دنبال راه هایی ...