گوگل ادوردز

کلمات کلیدی منفی 1399.دی.21

کلمات کلیدی منفی: نحوه استفاده از آنها و اهمیت این کلمات

کلمات کلیدی منفی برای تبلیغات گوگل ادوردز استفاده می شود. برای داشتن کمپین تبلیغاتی در ...

رنک گوگل 1399.مهر.12

5 سیگنال رنک گوگل که باید از آن خبر داشته باشید

وقتی نوبت به بهینه سازی موتور جستجو می رسد، محتوا کلید موفقیت است. مسئله این است که، د ...

دیجیتال مارکتنیگ کسب و کار کوچک 1399.مرداد.29

راهنمای دیجیتال مارکتینگ برای کسب و کار کوچک

چالش نهایی که کسب و کارهای کوچک با آن روبرو هستند، داشتن رقابتی با منابع محدود است. وق ...