ماتریس TOWS

ماتریس TOWS : بعد از تحلیل SWOT، چه کار باید بکنید؟

در مطلب تحلیل رقابتی و تحلیل SWOT  با تمام جوانب تحلیل کسب و کارتان آشنا شدید و اگر همه این موارد را با توجه به سوال های مورد نیاز SWOT پیش بردید و به نتیجه رسیدید، حالا باید ببینید با این داده ها چه کار کنید؟ با جدول SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها را شناسایی می کنید. اما خب شما که قصد ندارید این جدول SWOT را داخل کمد نگه دارید یا قاب کنید برای زیبایی به دیوار بزنید. چرا که اگر قصدتان این کار باشد حسابی وقتتان را تلف کردید. تمام این جدول برای این است که بتوانید آنالیز درستی از شرایط داشته باشید و از آن مهم تر، از آنالیزها به استراتژی درستی برای کسب و کارتان برسید. برای اینکه به استراتژی جدید بازاریابی برسید از ماتریس TOWS  استفاده کنید.

ماتریس TOWS

ماتریس TOWS چیست؟

خب مطمئنا فهمیدید که لغت ماتریس TOWS همان برعکس کلمه SWOT است. اما به این معنی نیست که ماجرا برعکس پیش برود و برای مثال اول روی تهدیدها و فرصت ها متمرکز باشد. ماتریس TOWS هم اختصار کلمات توانمندی S ، ضعف W ، فرصت O و تهدید T است. تجزیه و تحلیل ماتریس TOWS به شما کمک می کند تا استراتژی ها را توسعه داده و یک برنامه عملیاتی ایجاد کنید.

برای انجام تجزیه و تحلیل ماتریس TOWS ، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای درجه بالای خود را مشاهده می کنید، سپس از خود چند سوال بپرسید. پرسیدن و پاسخ دادن به این سوالات به شما کمک می کند تا درک کنید که چطور شرایط خارجی را اداره کنید. به عبارتی تحلیل SWOT متمرکز روی محیط داخلی است و ماتریس TOWS روی محیط خارجی تاکید می کند. تمام این موارد را داخل یک جدول بگذارید و به صورت ماتریسی کنار هم قرار دهید تا بتوانید تحلیل درستی داشته باشید.

ماتریس Tows

استراتژی های مبتنی بر قدرت ماتریس TOWS

استراتژی های مبتنی بر قدرت به شما کمک می کنند از نقاط قوت خود استفاده کنید.

– استراتژی های نقاط قوت و فرصت ها SO

استراتژی های نقاط قوت و فرصت -SO  از نقاط قوت شما برای استفاده از فرصت های موجود استفاده می کند. برای اینکه بفهمید استراتژی های SO شما چیست، از خودتان بپرسید: چطور می توانم از این قدرت استفاده کنم و از این فرصت استفاده کنم؟

ماتریس Tows

Characters of people analyzing graphs and diagrams illustration

– استراتژی های قوت-تهدید ST

استراتژی های نقاط قوت-تهدید  ST از نقاط قوت شما برای غلبه بر تهدیدهای احتمالی استفاده می کنند. برای تعیین استراتژی های ST ، از خودتان بپرسید: چطور این قدرت می تواند احتمال این تهدید را کاهش دهد؟

 

استراتژی های مبتنی بر ضعف ماتریس TOWS

استراتژی های مبتنی بر ضعف به شما کمک می کنند تا زمینه های رشد و پیشرفت را در کسب و کار کوچک خود تعیین کنید.

– استراتژی های ضعف-فرصت ها WO

استراتژی های ضعف-فرصت ها  WO با بهره گیری از فرصت ها ، به حداقل رساندن نقاط ضعف شما کمک می کنند. آنها همچنین می توانند به شما کمک کنند نقاط ضعف خود را بهبود بخشید ، بنابراین می توانند به نقاط قوت تبدیل شوند. برای تعیین استراتژی های WO خود، از خودتان بپرسید: چطور می توانم با استفاده از این فرصت این ضعف را به حداقل برسانم؟

 

– نقاط ضعف-استراتژی های تهدید WT 

استراتژی های ضعف-تهدید  WT برای جلوگیری از تهدیدهای احتمالی، نقاط ضعف شما را به حداقل می رسانند. برای تعیین استراتژی های WT ، از خودتان بپرسید: چطور می توانم این ضعف را به حداقل برسانم تا از این تهدید احتمالی جلوگیری کنم؟

 

در انتها…

اکنون که لیستی از استراتژی های بالقوه در اختیار دارید، مشخص کنید که کدام یک از راهکارهای سودمند برای شرکت شماست. یک برنامه عملیاتی تنظیم کنید و مراحل را در تقویم خود قرار دهید.

ماتریس TOWS

ماتریس TOWS یک سازمان را قادر می سازد تا با نقاط قوت داخلی خود ، و فرصت های خارجی -SO  برای توسعه استراتژی های “ماکسی-ماکسی” – کسانی که بیشترین پتانسیل موفقیت را دارند ، مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال ، نقاط قوتی مانند شناخت بالای برند یا وفاداری مشتری می تواند با فرصت راه اندازی یک محصول یا خدمات جدید ترکیب شود.

از طرف دیگر ، این آسیب پذیری سازمان را در برابر تهدیدات بر اساس نقاط ضعف خود برجسته می کند و توسعه استراتژی هایی را که به حداقل می رساند و از تهدیدات -WT  – استراتژی های “mini-mini” جلوگیری می کند. به عنوان مثال ، چنین استراتژی هایی می تواند شامل توسعه اتحاد های استراتژیک باشد یا یک استراتژی شدیدتر می تواند خروج از یک بازار خاص باشد.

در این بین ، استراتژی های مینی ماکسی -WO  و مینی مینی -ST  برای تقویت نقاط ضعف، استفاده از فرصت ها و به حداقل رساندن تهدیدات با استفاده از نقاط قوت، طراحی شده اند. به عنوان مثال یک استراتژی مینی ماکسی -WO  این است که یک سازمان ممکن است فرصتی را برای برون سپاری برخی از جنبه های عملیات کاری خود، غلبه بر ضعف کمبود مهارت های خاص در سازمان شناسایی کرده باشد.

نظرات کاربران